Om SMUF

Allmänt

SMUF, Södertörns miljö- och utvecklingsförening, är en studentförening på Södertörns högskola. SMUF är föreningen för dig som studerar på Södertörns högskola och vill arbeta för hållbar utveckling – kärnan i föreningens verksamhet. SMUF ger möjlighet till engagemang under studietiden och goda möjligheter att skapa kontaktnät inför framtiden.

SMUF strävar efter att uppmuntra till diskussion och skapa opinion i frågor om hållbar utveckling, för att i förlängningen dels få fler studenter att ta med sig hållbar utveckling som tankesätt in i sitt framtida yrkesutövande och dels för att göra Södertörns Högskola till en mer miljövänlig plats.

Organisation

SMUF utgörs i huvudsak av en styrelse och arbetsgrupper.

Styrelsen är föreningens verkställande organ. Styrelsens huvudsakliga uppdrag är att driva verksamheten i SMUF i enlighet med stadga, miljöpolicy och verksamhetsplan. Styrelsen sköter också administrationen. Styrelsen har också ett ansvar för att möjliggöra medlemmars deltagande och engagemang i SMUF och att på olika sätt underlätta insynen i verksamheten.

Arbetsgrupperna är självständiga grupper som själva beslutar vad de vill arbeta med, med utgångspunkt i verksamhetsplanen.

Annonser