Samarbeten

SöderS studentkår – www.soders.nu

SöderS är Södertörns högskolas studentkår. SMUF är en kåransluten förening och har därmed ett tätt samarbete med kåren.

PUSH Sverige – www.pushsverige.se

PUSH Sverige är ett internetbaserat nätverk där du hittar organisationer, eldsjälar, event och inspiration! PUSH har framför allt tre syften: Att sammanföra unga människor och deras olika grupper, initativ eller organisationer, att tillsammans bilda en stark röst som kan påverka och skapa riktig förändring samt att engagera fler unga för klimat och hållbarhet genom roliga och enkla kampanjer.

Köttfri måndag – www.kottfrimandag.se

Köttfri måndag är en kampanj som syftar till att öka andelen vegetarisk kost i människors vardag. Skälen till detta är flera: minska miljöpåverkan, konsumera mer rättvist, främja människors hälsa och värna om djurens välfärd och därför väljer SMUF att vara med som stödjare för denna kampanj. Kampanjen riktar sig till såväl privatpersoner som offentlig verksamhet och företag.

Nätverket Stoppa Förbifart Stockholm – www.stoppaforbifarten.nu

SMUF är en av de många organisationer som har gått ihop och tagit ställning mot byggandet av Förbifart Stockholm. Nätverket vill istället satsa på en långsiktigt hållbar trafiklösning och ett grönare Stockholm.

Klimatriksdag 2014 – www.klimatriksdag2014.se

SMUF var en av de många organisationer som ställde sig bakom initiativet Klimatriksdag 2014, en folkriksdag som arrangerades i Norrköping 6-8 juni 2014 för att se till att klimatfrågan blev den stora valfrågan i valet 2014.

KlimatSverige – www.klimatsverige.se

KlimatSverige är ett nätverk av organisationer och enskilda där syftet är att samla, bredda och stärka klimatrörelsen. Nätverket ligger bland annat bakom den stora klimatmanifestationen ”Tillsammans för klimatet” i Stockholm 29 november 2015. SMUF står som nätverksorganisation eftersom föreningen stödjer nätverkets värdegrund.