Praktik – globala samhällsfrågor i Sydamerika

Är du framförallt intresserad av social hållbarhet, och vill göra praktik utomlands? Då kan praktik med Latinamerikagrupperna vara något för dig!

”Latinamerikagrupperna erbjuder under 2016-2017 fem månader långa praktikplatser i Sydamerika där praktikanterna får en fantastisk möjlighet att förvärva erfarenheter från urfolk- och småbrukarrörelsen hos våra samarbetsorganisationer i Latinamerika.

Praktikprogrammet är utformat tillsammans med Sörängens Folkhögskola och deras program i global rättvisa och praktikanterna ges i början utav programmet en två månader lång introduktionskurs som bland annat ger insikter i Latinamerikakunskap, globala rättvisefrågor och folkbildning. Utöver detta får praktikanten efter avslutad praktik göra ett efterarbete i form av föreläsningstillfällen där man får utöka sina föreläsningskunskaper, stärka sina kunskaper i att tala om globala frågor samt chansen att bredda sitt nätverk.

Latinamerikagrupperna står för resa till praktiklandet, kost och logi, visum, vaccinationer och resor under praktiken i Latinamerika. Mat och uppehälle under förberedande utbildning och efterarbete finansierar praktikanten själv. För tiden på folkhögskolan finns möjlighet att söka CSN.

Praktiken finansieras av Sida genom Universitets- och Högskolerådet samt Forum Syd.”
Sista ansökningsdatum 15 april!
Läs mer här!

Annonser

Nu finns 30 praktikplatser att söka genom FUF!

Vill du göra praktik i höst? Är du intresserad av global utveckling? Vill du skaffa dig praktisk kunskap inom frågor som fattigdomsbekämpning, mänskliga rättigheter, demokrati, miljö, hållbarhet, jämställdhet, utbildning, rättvis handel, folkhälsa, fred och säkerhet m.m.? Sök till FUF:s praktikantprogram!

 

Hos FUF finns 30 praktikplatser på organisationer som Sida, International IDEA, Forum Syd, LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer, SIPU International, Parliamentary Forum on Small Arms and Light Weapons och SIPU med fler. Alla praktikplatser inriktar sig på frågor som rör global hållbar utveckling. Du gör praktik på heltid och parallellt med praktiken erbjuds du workshops, karriärtips och nätverksmöjligheter som underlättar den kommande övergången från studier till arbetsliv. Praktiken är på heltid och du behöver läsa en 30 hp praktikkurs på svenskt universitet/högskola för att vara behöriga att söka. Det finns praktikplatser för studenter på kandidat- och masternivå, för studenter inom statsvetenskap, naturvetenskap, global utveckling, miljövetenskap, freds- och konfliktvetenskap, kommunikation och journalistik, handelsrätt, juridik, mänskliga rättigheter, ekonomi, agronomi, m.fl.

 

Rekryteringen startar i mars och pågår under april-maj, platserna tillsätts löpande. Om du skickar in din ansökan i mitten av mars har du chans att bli matchad mot alla platser som vi förmedlar. Och du, du behöver bara skicka in EN enda ansökan för att söka alla 30 platser!

 

Läs mer om programmet HÄR.

Läs mer om de olika praktikplatserna HÄR.

 

Varmt välkommen med din ansökan!