Välkommen till SMUF:s hemsida!

SMUF, Södertörns miljö- och utvecklingsförening, är en studentförening på Södertörns högskola. SMUF är föreningen för dig som studerar på Södertörns högskola och vill arbeta för hållbar utveckling – såväl inom din utbildning som med högskolans miljöarbete och bland studenter på högskolan. SMUF ger möjlighet till engagemang i hållbarhetsfrågor under studietiden och goda möjligheter att skapa kontaktnät inför framtiden.