SMUF stödjer Gemensam Sak på Almedalen

Gemensam Sak Manifest

Vi är ett antal organisationer som arbetar inom vitt skilda områden, men vi har en sak gemensamt. Vi vill förändra samhället och tror att värderingar spelar en viktig roll.

Vi vill lyfta fram värderingar som delaktighet, öppenhet, solidaritet, medkänsla och samarbete. Värderingar som vi alla bär inom oss, men som inte får så mycket stöd av dagens samhälle. Vi har en gemensam uppgift, en Gemensam sak: att sätta fokus på de värderingar och förhållningssätt som vi tror bidrar till ett hållbart, rättvist och meningsfullt samhälle. Vi kan göra det både tillsammans och på egna sätt, inom våra olika organisationer och ämnesområden.

Ekonomiska hänsyn tillåts i dag ofta gå före allt annat, före ekologisk balans, medmänsklighet, grundläggande rättigheter och till och med demokratisk utveckling. Genom projektet Gemensam sak vill vi ifrågasätta ”den enda berättelsen”, den om ständig ekonomisk tillväxt som förutsättning för ett välmående samhälle. Vi strävar efter nya sätt att tänka kring ekonomi, nya sätt att definiera det goda livet. Vad som är ett gott samhälle är något som behöver diskuteras och omdefinieras.

Vad är egentligen livskvalitet? Vad är det vi vill ska växa och utvecklas i samhället? Och vilken roll spelar våra värderingar i denna utveckling?

Under Almedalsveckan 2013 vill vi tala om detta.

http://gemensamsak.se/

Sustainergies – Sök till Hållbart Mentorskap 2013!

Alla studenter inom alla studieinriktningar med ett intresse för miljö, hållbarhet och ansvarstagande kan ansöka till programmet. Du får en personlig mentor, utbildning och arbetsmaterial men också ta del av gemensamma inspirationsträffar för hela gruppen. Vi brukar säga att ett mentorskap ger möjlighet till reflektion, erfarenhetsutbyte, nya relationer och den kraft som behövs för personlig framgång. Allt för att i sin framtida karriär kunna göra som mest gott i hållbarhetsarbetet.

Läs mer på: http://sustainergies.se/mentor