SMUF + KlimatSverige = SANT!

Alldeles nyligen anslöt sig SMUF till nätverket KlimatSverige, som i sin tur arrangerar klimatmanifestationen nu på söndag 29 november. SMUF har valt att ansluta sig till nätverket eftersom föreningen stödjer KlimatSveriges värdegrund fullt ut (finns att ta del av här: http://klimatsverige.se/om-oss/vardegrund-syfte/).

Som nätverksorganisation vill vi självklart vara med och sprida information om den otroligt viktiga manifestationen/ demonstrationen på söndag, och som del av detta hjälper några av oss till att dela ut flyers i anslutning till högskolan. Vill du vara med och hjälpa till? Skicka ett meddelande här på Facebook eller släng i väg ett mail till info@smuf.org.

Annonser

PUSH Sverige reder ut frågetecken kring COP21

”Klimatförvirring! Vad händer i Paris? Vad är COP?

“Vår tids stora ödesfråga”, “superklimatår”, FN, COP21, Kyoto-protokollet, förhandlingar, civilsamhället, klimat- och miljörörelsen, rättvisa och framtida generationer. Är det någon som faktiskt fattar vad som händer? Vad är COP21 och vad beslutas det om i Paris mellan den 30 november och 11 december? Jo, det finns personer som fattar vad som händer, och den 4 november reds förvirringen ut! Läs mer här: www.pushsverige.se

Läs mer kring onsdagen på eventets Facebooksida.

Tips om spännande seminarieserie

Klimataktion och ABF genomför under hösten 2015 och våren 2016 en seminarieserie med fördjupande studiecirklar. Detta ska utmynna i en rapport att överlämnas till politiker, medier, marknadsaktörer, forskare.

Seminarierna är kostnadsfria för studenter, och nästa seminarium i Medborgarutredningen handlar om global rättvisa, och äger rum den 9e november klockan 19. Ytterligare information om detta och kommande seminarier finner ni här!