Enkätundersökning och planeringsmöte Miljövetardagen 2013

Vi är just nu intresserade av att få in svar på en väldigt kort enkät om Miljövetardagen och hitta personer som vill engagera sig i att arrangera Miljövetardagen 2013.

Miljövetardagen är en arbetsmarknadsdag om miljö- och hållbarhetsfrågor på Södertörns högskola. Dagen arrangerades i sin nuvarande form först hösten 2012 och riktar sig främst till studenter på Södertörns högskola men är öppen för alla som har ett intresse av frågorna. Miljövetardagen arrangeras av Södertörns Miljö- och Utvecklingsförening (SMUF), Institutionen för Livsvetenskaper och studentkåren SöderS.

Det huvudsakliga syftet med Miljövetardagen är att ge studenter en möjlighet att komma i kontakt med arbetsgivare och få en inblick i vad en miljövetare kan göra efter avslutad utbildning och examen. Här kan studenter på grundnivå även träffa masterstudenter och doktorander och på så sätt få idéer om hur man kan fortsätta med sina studier på högre nivå. Under dagen ges möjlighet att lyssna på intressanta debatter, föreläsningar och seminarier, nätverka med potentiella framtida arbetsgivare och få inspiration till både studier och framtidsplaner.

Enkäten har två frågor och syftet med den är att fånga upp dina tankar, idéer och synpunkter på utformningen av Miljövetardagen 2013. Detta är väldigt viktigt eftersom arbetsmarknadsdagen är till för just dig och eftersom vi vill att du ska känna dig nöjd med dagen och dess innehåll.
Klicka här för att komma till enkäten

Fredagen 8/3 klockan 13.00 har vi nästa planeringsmöte om Miljövetardagen i MC 121. På mötet ska vi börja sätta ihop de olika arbetsgrupperna, diskutera dagens upplägg och innehåll samt vilka aktörer i form av individer, organisationer, företag, myndigheter etc. vi vill ha hit på föreläsningar, debatter, seminarier, aktörstorg, pubkväll och så vidare. Vill du engagera dig? Kom på mötet eller kontakta oss på miljovetardagen@gmail.com

Med vänlig hälsning,
Projektledarna

Annonser

Medlemsmöte 4/3

Hej!

Alla medlemmar och tidigare medlemmar är varmt välkomna till terminens andra medlemsmöte måndagen den 4/3 kl 15.15 i MC516. Ni finner dagordningen nedan.

Om du inte ännu förnyat ditt medlemskap för 2013 går det utmärkt att göra det på plats.

SMUF bjuder på fika! Hoppas vi ses!

Vänliga hälsningar
Ida

Dagordning medlemsmöte 4/3 2013

Har du förslag på namn på årets Miljövetardag?

I höstas arrangerade SMUF och Institutionen för Livsvetenskaper arbetsmarknadsdagen Miljövetardagen. 28 november i år kommer SMUF att arrangera denna arbetsmarknadsdag igen och nu vill vi ha in förslag på vad vi ska kalla dagen.

Förra året var namnet alltså Miljövetardagen men vi funderar på om det finns ett ännu bättre namn som även kan tänkas passa en abetsmarknadsdag för både miljövetare och studenter som läser om utvecklingsfrågor. Vårt mål är att få fler studenter som besökare på arbetsmarknadsdagen detta år och att namnet ska vara både lockande och representativt. Tänk på att vi vill att arbetsmarknadsdagen ska vara ett återkommande event och att namnet ska vara så bra att det kan återanvändas kommande år! (Jämför med Development Day och e-day)

Skicka in ditt namnförslag till info@smuf.org senast fredagen 22/2 klockan 14.

Vänliga hälsningar,
Projektgruppen

Möte om miljövetardagen 2013

Tisdag 12/2 kl 13.00 i MC 546 kommer vi ha det första mötet om miljövetardagen 2013.

På mötet kommer vi välja ut minst två projektledare som ansvarar för miljövetardagen. Förutom projektledarna behövs det många personer som kan vara med och engagera sig i olika arbetsgrupper, men det är projektledarna som har det yttersta ansvaret. Vi kommer även påbörja en indelning i arbetsgrupper, men det finns självklart möjlighet att engagera sig senare under våren eller hösten. Allt engagemang är välkommet så engagera er så mycket eller lite ni vill!

Som projektledare agerar du alltså spindeln i nätet med övergripande ansvar för dagen och alla förberedelser. I detta ingår främst att agera sammankallande för möten, boka lokaler, koordinera, samt kräva och ta emot rapporter från de olika arbetsgrupperna. Det är ett roligt och givande arbete där du lär dig mycket och får möjlighet att knyta bra kontakter, men det är även tidskrävande.

Är du intresserad av att bli projektledare för miljövetardagen eller vill vara med och engagera dig på annat sätt, kom på mötet! Då kommer ni även få tillfälle att ställa frågor till de som var med och arrangerade miljövetardagen 2012.

Vill du bli projektledare, men inte kan komma, maila då till idazwahlen@hotmail.com.

Hoppas vi ses!