Bli studentrepresentant för miljövetarna!

Vi söker studentrepresentanter från programmet Miljö och Utveckling till programstyrelsen och institutionsstyrelsen!

Som studentrepresentant är det din uppgift att vaka över innehållet i din och dina kurskamraters utbildning. Du sitter på möten med de som bestämmer hur undervisningen ska gå till, vad som ska rymmas i kurser och program, vilken litteratur som ska användas etc.

Var med och påverka innehållet i din utbildning, skaffa värdefull erfarenhet av styrelsearbete samtidigt som du höjer statusen på din examen! Du som är intresserad får gärna mejla oss på info@smuf.org och framför allt komma på medlemsmötet på måndag 16/12!