Hög kvalitet på miljövetenskap vid Södertörns högskola

28 juni presenterade Universitetskanslerämbetets sin granskning av landets högskole- och universitetsutbildningar i miljövetenskap och närliggande ämnen. Kandidat- och masterutbildningen på Södertörns högskola får omdömet hög kvalitet. Högskolan har skrivit om utvärderingen bland Studentnyheter på kurswebbarna och SMUF nämns som en bidragande faktor till det goda betyget!

Universitetskanslersämbetet har utvärderat 39 utbildningar vid 15 lärosäten som leder till examina inom miljövetenskap och närliggande huvudområden. Majoriteten av utbildningarna, 27 stycken, bedöms hålla ”hög kvalitet”. Tre utbildningar fick omdömet ”mycket hög kvalitet” medan åtta bedöms ha ”bristande kvalitet”.

Moira von Wright, rektor vid Södertörns högskola anser att resultatet från utvärderingen bekräftar att vi är på rätt väg och att vi lyckats etablera högskolans mångvetenskapliga utformning på utbildningen.
– Miljövetenskap är ett intressant och innovativt ämne som sammanför flera olika perspektiv på ett helt nytt sätt. Det ger en extra dimension på innehållet i utbildningen.

Minna Räsänen, prefekt vid institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik berättar att de arbetar systematiskt med kvalitetsarbetet inom ämnet miljövetenskap.
– Styrkan är tvärvetenskapen och bredden i ämnet, samtidigt som det blir den stora utmaningen. Därför måste arbetet med att ytterligare förbättra utbildningens kvalitet fortgå hela tiden, påtalar Minna Räsänen.

Björn Hassler och Mats Grahn, båda lektorer och docenter vid institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik vill gärna lyfta fram både studenternas och lärarkollegiets roll för den goda kvaliteten.
– Det är en bekräftelse på att kandidatprogrammet som startade på högskolan 2001, är ett väletablerat och uppskattat program som håller en hög kvalitet. De engagerade studenterna och kårföreningen SMUF har en stor del i resultatet, säger Mats Grahn. Björn Hassler tillägger att det sammansvetsade lärarkollegiet bidragit med sin kontinuitet i undervisningen och i kvalitetsarbetet både inom kandidat- och masterprogrammet.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s